Valmis Sisekaitseakadeemia Narva õppehoone

Valmis Sisekaitseakadeemia Narva õppehooneAllikas: 3+1 Arhitektid
01.10.2020

Septembris tellijale üle antud Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuses asuvad majutusruumid ja ühiskasutuses puhkeruumid Sisekaitseakadeemia kadettidele ning Politsei- ja Piirivalveameti  teenistujatele, õppeklassid ja lasketiir. Tegemist on Eesti suurima puithoonega, mille kogupindala on 9707 m2. 

Veerandit kogu hoonest (2360 m2) kasutab Tartu Ülikooli Narva Kolledž oma üliõpilaste majutamiseks. Lisaks asub hoones spordikompleks koos ujulaga, mis avatakse 2021. aasta alguses ka linnarahvale kasutamiseks.

Õppe-, majutus- ja treeningukompleksi arhitektuurse lahenduse autor on arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks, hoone konstruktiivse projekti koostas Arro & Agasild Inseneribüroo ning ehitustööde peatöövõtjaks oli Nordecon AS.

Arhitektide visiooni järgi on kõik avalikud ja poolavalikud ruumid koondanud esimesele korrusele, majutusruumid aga tänavapinnast kõrgemal. Tervet hoonet läbiv aatrium on alumisel tasandil liigendatud tegevus- ja puhkealadeks. Välisvaates domineerivad mitmesugused avatud ja suletud astmestikud. 

Ehituslikult on hoone peamiseks eripäraks kolm puidust majutuskorrust, mis teevad hoonest suurima mitmekorruselise avaliku puitehitise Eestis. Sisekaitseakadeemia Narva õppehoone on näide uuenduslikust puidukasutusest hoone kandekonstruktsioonis, kus on ehitatud ristkihtpuitplaadist (CLT) seinad ja laed läbi kolme korruse. Hoone ehitamisel on kasutatud 727 ristkihtliimpuidust konstruktsioonielementi kogumahuga 2113 m3. Tegemist on Eesti, aga võimalik, et ka Skandinaavia mastaabis suurima puitkonstruktsiooni osakaaluga hoonega.

Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus on märgilise tähendusega hoone, mille väärtust nii Eesti riigile, Narva Linnale kui seotud õppeasutustele (Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikool), on võimatu alahinnata. Lisaks kaitse- ja regionaalpoliitilisele tähendusele on hoone silmapaistev ka arhitektuurselt ja ehitustehniliselt. Olles samaaegselt nii mastaapne puitehitis kui betoonehitus, on tegemist unikaalse lahendusega. Hoone esimene ja keldrikorrus on betoonist ning teine, kolmas ja neljas korrus puidust. Hoone fassaad on teostatud kogumahus puitkonstruktsioonile koos puidust kattelaudisega.

Vaata videoülevaadet hoonest siin. Allikas: Nordecon AS