Projekteerimine

Inglise keeles Raud- ja pingebetoon-, teras-, kivi- ja komposiitkonstruktsioonid; hooned, sillad, tunnelid jt. ehitised

Ekspertiisid ja hinnangud

Inglise keeles Konstruktsiooniprojektide ekspertiisid, ehituskonstruktsioonide auditid, ekspertarvamused

Konsultatsioonid

Inglise keeles Konstruktsioonide optimeerimine, maavärinakoormuste määramine, ehitusfüüsikalised ...