Ettevõttest

Arro & Agasild Inseneribüroo OÜ on 2013. aastal asutatud ehituskonstruktsioonide projekteerimise ettevõte. Pakume teenust alates tellija konsulteerimisest ja eelprojektist kuni tööprojekti, tootejooniste ja autori järelevalveni. Oleme edukalt käivitanud projekteerimise projektijuhtimise teenuse.

Meie referentside hulka kuuluvad nii ehitised kui rajatised. Tänaseks on ettevõte projekteerinud eripalgelisi hooneid pea kõikjale Eestis, aga ka Lätis, Soomes, Rootsis ja Norras. Kokku üle 100 objekti. 

Arro & Agasild Inseneribüroo nimi peegeldab ka meie põhiväärtuseid – avatust, ausust, kirge ja kvaliteeti. Oleme oma töö ja valdkonna suhtes kirglikud ja õpihimulised, oma tegemistest rääkides avatud ja ausad ning meile on tähtis selgus ja mõistmine. Meie tööd iseloomustab kvaliteet, mille aluseks on hooliv suhtumine.

Lisaks kõikidele konstruktsioonile esitatavatele nõutele vastavate ehitusprojektide koostamise, on meie missiooniks leida ka tellijale võimalikud lihtsad ja ökonoomilised lahendusd. Viimane omakorda loob konkurentsieelise kliendile – olgu selleks ehitaja, tulevane omanik või arendaja.

Meie visioon on olla kõrgelt hinnatud ja tunnustatud inseneribüroo nii Eestis kui eksport-turgudel.

Usume, et lahenduste lihtsus, pidev suhtlus ja koostöö kõigi osapooltega kogu projekteerimise protsessi vältel loob eelduse parima võimaliku tulemuse tekkeks.

Parimate lahenduste leidmiseks kasutame tänapäevaseid tööriistu ja erinevaid BIM tarkvarasid, mis võimaldavad muuhulgas visualiseerida lahendusi, leida mahtusid ja vigu; koostame keerukamaid lõplike elementide meetodil põhinevaid arvutusmudeleid.

  • Arro & Agasild Inseneribüroo OÜ on Digitaalehitus MTÜ ja Digitaalehituse klastri asutajaliige.
  • Ettevõttel on arhitekti ja inseneri erialane vastutuskindlustus.

Arro & Agasild Inseneribüroo OÜ-l on järgmised majandustegevuse registreeringud:

  • EEP002722 Projekteerimine
  • EPE000849 Ehitusprojekti ekspertiis
  • EEO003774 Omanikujärelvalve
  • EEK000984 Ehitise audit
  • EEH009507 Ehitamine