Tootejooniste koostamine

2021. aasta keskel avasime uue osakonna, mis tegeleb tootejooniste koostamisega. Koostame tootejooniseid nii monteeritavatele raudbetoonelementidele (seehulgas eelpingestatud toodetele) kui ka teraskonstruktsioonidele. Referentside kataloogi leiab SIIT.

Tootejoonised koostatakse täielikult 3D-keskkonnas (kasutades peamiselt Tekla Structures programmi), et oleks välistatud geomeetria vasturääkivused, mida võib tihtilugu 2D-programmidega projekteerides ette tulla.

Inseneribürooga jagatud kontor ning inforuum tagavad võimekuse, et ka kõige keerukamatele elementidele leitakse lahendus, mis on nii nõuetekohane kui ka platsil monteeritav.