Alustasime Tabasalu haridushoonete kompleksi projekteerimisega

Alustasime Tabasalu haridushoonete kompleksi projekteerimisegaTabasalu haridushoonete kompleksi konstruktiivne mudel. AAIB.
18.07.2019

Eestimaa koolihooned uuenevad ning meil on hea meel anda sellesse oma panus. Nimelt oleme alustanud Tabasalu haridushoonete kompleksi projekteerimisega. Ehituse algus on planeeritud 2020. aasta algusesse.

Kavandatav Tabasalu haridushoonete kompleks koosneb riigigümnaasiumi ja põhikooli hoonest ning viimase juurde kuuluvast spordisaalist. Kompleks jääb Tabasalu aleviku südamest edelasse, olemasoleva gümnaasiumihoone ja spordikompleksi vahetusse lähedusse. 

Projekt märgusõnaga Mets püüab kompleksi lahendada nii, et selle mahud oleksid lihtsa ja ratsionaalse vormiga, kuid tekitaksid nende vahele erineva iseloomu ja funktsiooniga välisruumi osi tagades samal ajal kompleksi erinevate osade funktsioneerimise mugavalt ja üksteist segamata. 

Hooned on kavandatud liginullenergia hoonena. Madala energiatarbe saavutamiseks plaanitakse kasutada nii päikesepaneele kui ka teisi meetmeid. 

Ehituslikult koosnevad kaks hoonet peamiselt raudbetoonelementidest, mis on omavahel ühendatud käidava katuslae all paikneva ühise garderoobiga. Projekteerimisele lisab natukene vürtsi turbapinnas, mistõttu tuleb hooned tõenäoliselt rajada vaiadele. 

Uuendusena on Riigi Kinnisvara seadnud eesmärgiks saavutada mudelprojekteerimisega Eestis uus tase, mille põhjal saaks koostada ehitushanke ilma 2D põhijoonisteta. Kui selline plaan õnnestub, oleme osalised projekteerimise lähituleviku kujundamises.

Kompleksi arhitektid on Hoov AB OÜ ja Doomino Arhitektid OÜ.