Tartu Ülikooli Delta õppehoone projekteerimisvigadest

Tartu Ülikooli Delta õppehoone projekteerimisvigadestDelta õppehoone betoonelementide motifitseerimine peale projekteerimisvea leidmist. (Ekraanitõmmis, err.ee)
23.10.2018

Viimastel päevadel on ilmnenud mitmed uudised seoses Tartu Ülikooli Delta õppehoone ehituse kallinemisega. Kahetsusväärne olukord on tekkinud sellest, et hanke võitnud ehitaja valis tööprojekti tegema odavama ja kiiremat tööd lubava ettevõte põhiprojekti autoritega jätkamise asemel.

Lingid uudistele:

  • Delfis: https://bit.ly/2CAkrOT
  • ERR raadios: https://bit.ly/2ScIVmQ
  • ERR teles: https://bit.ly/2PefZwd
  • Postimehes: https://bit.ly/2NYAXKF

Meilt kui Tartu Ülikooli Delta õppehoone kandekonstruktsioonide põhiprojekti autoritelt on toimunu kohta palju küsitud. Anname siinkohal selgitused meid puudutavatele asjaoludele.

  • Arro & Agasild Inseneribüroo OÜ projekteeris arhitektuurikonkursi võitja Arhitekt11 OÜ tellimusel Delta õppehoonele põhiprojekti kandekonstruktsioonide osa.
  • Põhiprojekti alusel kuulutas Tartu Ülikool välja riigihanke ehitaja leidmiseks.
  • Hanke võitis Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS koostöös Ehitustrust AS-ga, kellele läks hanke tingimustest tulenevalt kogu vastutus üle.
  • Ehitaja üks ülesanne oli kandekonstruktsioonide tööprojekti koostamine. Arro & Agasild Inseneribüroo tegi ehitjatele endapoolse pakkumise tööprojekti koostamiseks.
  • Ehitaja valis aga koostööpartneriks odavama ning lühemat tähtaega lubanud inseneribüroo.

Tööprojekti koostamise perioodil vastasime ehitaja küsimustele ja andsime täiendavaid selgitusi põhiprojektis esitatud lahenduste tagamaade kohta. Ehitusfirma poolt tellitud projekteerijatelt tulnud küsimuste põhjal tekkis kahtlus, et tööprojekti autorid ei mõista Delta õppehoone kandekonstruktsioonide kui terviku toimimist. Tekkinud kahtluse tõttu küsisime ligipääsu koostatavale tööprojektile. Kiirel ülevaatusel selgus, et tööprojektis esitatud raudbetoonelementide vahelised sideaasad olid arvutamata. Nende sideaasade ülesanne on hoone jäigastavaid seinaelemente omavahel koos hoida. Ehk teisisõnu, nende purunemine tähendaks suure tõenäosusega kogu hoone kokkukukkumist. Hilisemal analüüsil selgus, et kirjeldatud sideaasade kandevõime oli erinevates piirkondades kuni 10 korda alla arvutuslikult vajalikku kandevõimet.

Peale tööprojektis oleva puuduse avastamist teatas 6. augustil Arro & Agasild Inseneribüroos põhiprojekti kandekonstruktsioonide osa projekteerimist juhtinud Alari Arro teisi osapooli (Arhitekt11, Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ja Tartu Ülikooli esindajaid). Asjaosalised võtsid teadet õnneks piisava tõsidusega ja tegid omalt poolt kõik, et probleem hakkaks võimalikult kiirelt lahenduse suunas liikuma. Arro & Agasild Inseneribüroo andis ehitajale ja tema tööprojekti koostavale partnerile üle põhiprojektis kasutatud arvutusmudeli, sest tööprojekti koostajate poolt vajaliku arvutusmudeli tegemine oleks võtnud nädalaid aega. Tõnis Agasild ja Alari Arro aitasid täiustada arvutusmudelit sideaasade täpsete koormusete leidmiseks ning andsid vajalikud seletused arvutusmudeli kasutamiseks.

Arro & Agasild Inseneribüroo sekkumine tööprojekti koostamisse täitis eesmärgi – peale puudustele tähelepanu juhtimist liitus projektiga tööprojekti koostava ettevõtte peakonstruktor. Nüüd usume, et tööprojekti meeskond suudab ilma meie sekkumiseta projekti edukalt lõpule viia ka kogu hoone stabiilust arvesse võttes.

Kahjuks peame tõdema, et see ei ole ainuke juhtum, kus katastroof väga napilt ära hoiti. Viimase poole aasta jooksul on Arro & Agasild Inseneribüroo konstruktorid avastanud lõplikest väljaantud joonistest kolmel korral lahendusi, mille kandevõime on standarditele vastavast kordades väiksem ning mille õigsuses ei osanud keegi kahelda. Nendele vigadele peale sattumine on olnud väga juhuslik – näiteks mõni isiklik tuttav on palunud meie inseneridel projekti kohta arvamust avaldada, ilma et tal oleks selleks mõni seaduslik või protseduuriline põhjus.

Järgmises postituses kirjutame, kuidas selliste vigade tekkimist saab vähendada.