Konsultatsioonid

Konstruktsioonide optimeerimine, maavärinakoormuste määramine, ehitusfüüsikalised arvutused