Tootejooniste koostamine

2021. aasta keskel avasime uue osakonna, mis tegeleb tootejooniste koostamisega. Arro & Agasild Element OÜ koostab tootejooniseid nii monteeritavatele raudbetoonelementidele (seehulgas eelpingestatud toodetele) kui ka teraskonstruktsioonidele. Referentside kataloogi leiab SIIT.

Tootejoonised koostatakse täielikult 3D-keskkonnas (kasutades peamiselt Tekla Structures programmi), et oleks välistatud geomeetria vasturääkivused, mida võib tihtilugu 2D-programmidega projekteerides ette tulla.

Inseneribürooga jagatud kontor ning inforuum tagavad võimekuse, et ka kõige keerukamatele elementidele leitakse lahendus, mis on nii nõuetekohane kui ka platsil monteeritav.