Teenused

Arro & Agasild Inseneribüroo OÜ pakutavad teenused:

 • Ehituskonstruktsioonide projekteerimine
  • raudbetoonkonstruktsioonid, sh. eelpingestatud ja -pingestamata betoonelemendid
  • teraskonstruktsioonid
  • komposiitkonstruktsioonid
  • hooned
  • rajatised, sh. sillad, tunnelid, ujuvkonstruktsioonid
 • Insenertehnilised konsultatsioonid
  • konstruktsiooniskeemide optimeerimine
  • maavärinakoormuste määramine
  • tuulekoormuste modelleerimine kõrghoonetele
  • lainekoormuste määramine ujuvkonstruktsioonidele
  • külmasildade soojusjuhtivuse ja kastepunkti arvutused
  • muud insenertehnilised konsultatsioonid
 • Ehitiste konstruktsioonide ekspertiisid
 • Ehitusprojektide ekspertiisid
 • Animeerimine
  • insenertehniliste lahenduste selgitamine teiste erialade inimestele animatsioonide abil
    

Projekteerimisel kasutame üldjuhul BIM tarkvara (Revit, vajadusel ka Tekla). Valmiva mudeli soovitud kasutusvõimalused (nt täpsuse tase, mahtude määramise võimalus, väljaantav mudeli formaat) tuleks enne töö algust kokku leppida.

 

Teenuste maksumus

tehnik - 45€/h

insener - 55€/h

A. Arro ja T. Agasild 140€/h

Hindadele lisandub käibemaks.  Projektipõhistel töödel võib kokku leppida projekti maksumused.