Projekteerimine

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine sisaldab

  • raudbetoonkonstruktsioonid, sh. eelpingestatud ja -pingestamata betoonelemendid
  • teraskonstruktsioonid
  • komposiitkonstruktsioonid
  • hooned
  • rajatised, sh. sillad, tunnelid, ujuvkonstruktsioonid.