Palju õnne, värske inseneriteaduskonna magister Sander!

Palju õnne, värske inseneriteaduskonna magister Sander!Magistritöö teaser.
04.06.2019

Oleme uhked! Nimelt täienes meie tiimi magistrite loetelu. Sander kaitses äsja edukalt Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudis magistritöö “Liginullenergia elamu piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivused”. 

Lühidalt magistritööst: 

Uute liginullenergia hoonete energiatõhususte piirmääradega tekkis vajadus tehniliste tüüplahenduste ja juhendmaterjalide järgi. Magistritöö käigus valmis juhendmaterjal „Piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivuse kataloog“, mis oli üks osa KredEx-i liginullenergia eluhoone projektist. Kataloogile lisaks valmisid  liitekohtade parameetriline analüüs, mis näitab erinevate tegurite mõju joonsoojusläbivusele. Tarindite valik tuleb teha juba varajases projekteerimise staadiumis ning selleks on vaja tüüpilisi väärtusi nagu tarindite soojusläbivus ja liitekohtade joonsoojusläbivus. 

Palju õnne ühe etapi eduka läbimise puhul, Sander! :) 

Tutvu juhendmaterjaliga  „Piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivuse kataloog“.