Inseneribüroosse praktikale ja kooli kõrvalt tööle?! TalTechi inseneritudengi lugu

Inseneribüroosse praktikale ja kooli kõrvalt tööle?! TalTechi inseneritudengi luguMeeskonnatöö olulisust mõistab kiiresti. Fotol Jane koos tiimiga jõge ületamas.
26.09.2019

Ammu enam ei ole uudiseks, et viimaste aastate majanduskasv avaldub ka ehitussektoris ning on seal kaasa toonud tööjõu nappuse. Nii on ettevõtted senisest teadlikumalt pakkumas veel õppivatele tudengitele praktikavõimalusi ning seeläbi ka järelkasvu koolitamas. Õnneks on tegemist kahepoolse huviga - ka tudengid mõistavad, et õpitust on vähe kasu kui seda ei ole täiendamas praktilised kogemused ning otsivad aktiivselt praktikavõimalusi. 

Arro & Agasild Inseneribüroo on üks neist ettevõtetest, kus praktikante väärtustatakse ning seal on töötamas lausa 4 praktikanti, kõik TalTechist.

Nende seast üks, Jane, on Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise valdkonna 4. kursuse tudeng. Kitsamaks spetsialiseerumiseks on ta valinud ehitustehnika. Vestlesime Janega ja uurisime, millised on olnud esimesed kuud, kas praktika on vastanud ootustele või mis üldse toimunud on.

Alustuseks palusime Janel avada oma tausta ning seda, kuidas ja miks ta Arro & Agasild Inseneribüroosse (AAIB) sattus.  
Jane räägib, et otsis peale 3. õppeaasta lõppu praktikavõimalusi, esmajoones lootis ta leida koha mõnes projekteerimisfirmas. Lootus oli pigem õrn, sest projekteerimises tal varasem kogemus puudus. Küll oli ta pea kõik ülikooli suvevaheajad ehitusvaldkonnas praktikal olnud: esimese õppeaasta järel E-Betoonelemendi tehases töödejuhataja abina ning ühe suve ehitusplatsil objektijuhi abilisena. Jane hindab saadud kogemusi kõrgelt. Näiteks tekkis E-Betoonelemendis arusaam kui oluline on sõlmede projekteerimisel jooniste täpsus tehase jaoks; platsil olles nägi tegelikku tööd, erinevaid rolle ning õhkkonda objektil, sai teha mõned mahuarvutused ja lihtsamad kontrollmõõdistused. Väärt kogemuseks nimetab ka võimalust +30 kraadise suveleitsakuga soojakus tööd teha.

Nüüd tahtis Jane näha projekteerimist reaalelus, tundma ja kasutama õppida erinevaid projekteerimises kasutatavaid programme, saada võimalikult mitmekülgne arusaam inseneribüroo tööst ning seeläbi ka oma tulevikuplaanides selgemad sihid seada.

Praktikakoha otsides märkas Jane TalTechi teadetetahvlil Arro & Agasild Inseneribüroo töökuulutust ning ettevõttes toimunud vestluse tulemusena pakuti talle võimalust 3 kuuks praktikale tulla. 

Uurime, milline oli Jane esmamulje Arro & Agasild Inseneribüroost? 
Jane räägib, et praktika algusele eelneval nädalal kirjutas ta Alarile (AAIB partner) ja uuris, kuhu ja millal tulla ning kas tööpäevad algavad ikka kell 8:00. Tema üllatuseks oli vastuses lause: “Ära enne kl 10 küll tule!”.

Nii see algas. “Esimene päev oli naljakas”, alustab ta muigega ja räägib, et jõudis kontorisse keskmisest suurema ärevuse ning aukartusega. Tuleb ta ju tööle kogenud inseneride juurde! Peale töölaua valimist tutvus ta meeskonnaga ning oma otsese mentori Tõnuga. Viimane istus klapid peas ja ei olnud just liiga avatud ... Seda vaid esimesed pool tundi. Peagi kuulis Jane tema muhedaid nalju ning pinge hakkas tasapisu taanduma. 

Jane rõõmuks hakkas ta kohe esimesel päeval päriselt tööle. Kuna varasem kokkupuude Revitiga oli olemas, sai ta võimaluse mudeldada suurt ja olulist objekti - Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskust (tegemist on suurima mitmekorruselise avaliku puitehitisega Eestis). Jane mainib, et ta täpselt ei mäleta, mida tegi, aga üks on kindel - segadus oli suur. “Lahendamist vajav ülesanne oli selgelt üle jõu! Aga uued kolleegid asusid kohe õpetama“, kiidab Jane AAIB tugisüsteemi. “Siin on suurepärane meeskond, ükskõik kellelt küsid, võid kindel olla, et abi saad”. 

Millised on ettevõtte sisekliima ja sisekultuur? 
“AAIB-s ei ole juhi ja alluvate mentaliteeti, vaid on võrdsete vaheline vahetu suhtlus”, räägib ta ning lisab, et ka töökeskkonna kujundamises on vabad käed, muidugi mõistlikkuse piires. “Tahad rohelust, saad puu; tahad valgust, saad lambi. Küsi ja sulle antakse”. :) 

Ta lisab, et ettevõttes on temaga samal ajal tööl koguni 4 praktikanti, kellest ükski ei ole tulnud tööle niisama vaatlema, vaid ikka võimalikult põhjalikku töökogemust saama. 

Küsime, kas ja mida ta uut on õppinud?   

“Esmalt seda, kui oluline on meeskonnatöö! Koolis teed üksinda projekti ja ise vastutad. Siin õpid koormuse jaotust suuremas meeskonnas, näed kui oluline on iga üksiklüli toimivus: kui üks ei tee oma osa õigeks ajaks ära, siis teine lihtsalt ootab”.

Lisaks toob ta välja, et on ka erialaselt väga palju õppinud: näiteks selgitas Tõnis (ettevõtte partner ja volitatud insener) talle nullist, kuidas teha arvutusi, mida ta koolis alles sellel õppeaastal õppima hakkab. “Nüüd ehk on lihtsam, sest saab juba midagi asjast aru”, on Jane entusiastlik. Jane lisab, et on ka programme väga palju tundma õppinud. “Arvamus, et koolis tehtu põhjal Revitit tunned, on ekslik. Tegelikult ei teadnud ma pea midagi!”.

Milliseid töid või projekte oled Sa oma praktika jooksul teha saanud? 

Jane toob välja, et tema töö on olnud tõeliselt vaheldusrikas: on saanud nii mudeldada kui arvutada ning kõik tööpäevad on väga huvitavad olnud.

Peamiselt on ettevõttes sellel perioodil töös olnud Riigi Kinnisvara suured objektid: juba mainitud Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus (SKANK) ja Tabasalu haridushoonete kompleks. Jane põhitööks on olnud SKANK-i tööprojekti mudeldamine, sõlmede lahendamine ning ka liimpuidust osa plaanide ja laotuse tegemine. Ka Tabasalu haridushoonete komepleksi on ta saanud mudeldada ning talasid arvutada. 

Kas Sul on olnud praktika perioodil kindel juhendaja?

Jane räägib, et esimestel kuudel oli tema otseseks mentoriks Tõnu, kelle kohta on tal vaid kiidusõnu: “Tõnu leidis alati aega kui oli vaja aidata. Ja kui mõni küsimus jäi vastuseta, suunas õige inimese juurde või juhatas kätte suuna, et ise vastuseni jõuda.” Hiljuti sai koos projekti vahetumisega Jane ja teiste praktikantide juhendajaks Tõnis (Luik), kes on väga abivalmis ning Jane rõõmuks laseb praktikantidel ka arvutusi teha. Ta lisab, et oluliseks abistajaks olnud ka Anni, kes õpetas programmide kasutamist.

Milline on Sinu üldhinnang oldud ajale? Kas ootused on täitunud? Mis ei ole meeldinud?!
“Ootused on kordades ületatud! Ma ei osanud unistadagi, et ettevõtte meeskond on nii soe ja omaksvõttev. Ja veelgi enam - kogu kollektiiv ongi üks meeskond! Isegi algajana on siin võrdväärne ja tõeliselt mõnus tunne!”, on Jane vaimustunud. 

Eraldi boonusena toob ta välja ettevõttes toimuvad suuremad ja väiksemad tiimiüritused: pärastlõunase kohvi on asendanud tulised lauajalgpalli matšid ning väga toredaks elamuseks oli meeskonna suvine väljasõit Lääne-Virumaale.

Kui väga otsida seda, mis ei ole meeldinud, siis leiab vaid olmelised pisiajad, mida saab ise ületada (kakao ja õunad kontorisse!). :) 

Praktikaperiood on lõpule jõudmas, kas keskendud edasi vaid õpingutele? 
“Jah, esmajoones keskendun õpingutele, aga ... kui mul praktika alguses (suve algus) oli kindel plaan, et kooli kõrvalt ma tööle ei jää, siis suve lõpuks olin kindel, et tahan edasi jääda! Ma ei taha kõigest ettevõttes toimuvast ilma jääda! Kui AAIB vähegi võimaldab osalise koormusega kooli kõrvalt tööd teha, siis mina annan endast parima!”.

Lisaks mainib Jane, et kuigi ta soovib enne kooli lõppu ka semestri mõnes välisülikoolis ERASMUSE vahetustudengina õppida, siis vaikselt unistab ta sellest, et töötab AAIB-s ka kooli lõpetamise järel. :) 
 

Edu, jõudu ning tuult purjedesse, Jane!