Projektide eelarvestamine: oluline lüli tulemuslikuks ehitusprotsessiks

09.07.2019

Kuue tegevusaasta jooksul on Arro & Agasild Inseneribüroo projekteerinud rohkem kui 100 objekti ning saanud hea ülevaate meie ehitussektori tugevamatest ja nõrgematest lülidest. Kuna lähtume põhimõttest, et paremini toimiva ühiskonna nimel peaks iga ettevõtte eesmärgiks lisaks kasumi teenimisele olema ka mõne ühiskondliku probleemi lahendamine või sellele kaasa aitamine, siis anname igal võimalusel oma panuse keeruka ehitussektori paremaks organiseerimiseks. 

Meie siiraks sooviks on, et Arro & Agasild Inseneribüroo koostatud projektide elluviimine kujuneks edukaks nii tellijale, ehitajale kui ka kõikidele teistele osapooltele. Siiski oleme kogenud, et algselt edukana näiva projekti kulg võib pöörduda lihtsate tõdede unustamise tõttu. Väga oluline osa sellest on eelarvestamisel. 

Oleme täheldanud kahte peamist eelarvestamisest tulenevat ohtu: 

 1. ei süveneta piisavalt projekti ja alahinnatakse mõningate tööde keerukust ja mitmetahulisust; 
 2. eeldatakse, et projektis esitatud lahendusi saab asendada odavamatega; siiski selgub juba töö käigus, et soovitud (odavamat) lahendust ei õnnestu kasutada. 

Mõlemal juhul on tulemuseks eelarvestatust suuremad ehituskulud, mis vähendavad võimalikku kasumit. 

Panime kirja mõned soovitused, millest lähtumine projektide eelarvestamisel abiks võib olla. 

 • Tööde keerukuse alahindamise vältimiseks võimaldage projekteerijal selgitada, millised lahendused projektis on tavalisest keerulisemad. Üksik lause seletuskirjas võib eelarvestajal lihtsalt tähelepanuta jääda, kuid siiski tähendada mitukümmend tuhat eurot maksvat töölõiku. Rääkides tulevad sellised nüansid suure tõenäolisusega õigel ajal välja. Näiteks kui Arro & Agasild Inseneribürool on tekkinud eelarvestajate tagasiside põhjal kahtlus, et oluline punkt projektis on mitmel hankel osalejal märkamata jäänud, siis on meil tavaks see osalejatele eraldi koos lisaselgitusega välja tuua. Keegi ehitusprojekti osapooltest ei soovi ju, et hanke võidaks pakkuja, kes eelarvestamisel kõige rohkem eksib. 
   
 • Soovitame eelarvestamise käigus tekkinud ideed võimalike kokkuhoiukohtade osas kõigepealt projekteerijaga läbi rääkida. Korduvalt on eeldatud, et kasutada saab ka odavamaid lahendusi, ent meile teadaolevalt ei ole ehitajad AAIB projektidelt juba aastaid olulisi kokkuhoiukohti leidnud. Igal projekteeritud lahendusel on oma tekkelugu ning põhjused, miks just sellise tulemuseni on jõutud. Vaid projekti autor teab projekti ja selle tekkelugu peast, oskab selgitada eriala spetsiifilisi tagamaid ning teiste projektiosade ühilduvusega seonduvat. Vähetähtsad ei ole ka tellija eelistused ja hoiakud. Eelarvestajal ei olegi võimalik kõiki lahenduse valiku asjaolusid ainult projektile peale vaadates teada. Küsides arvamust võimalike asenduste kohta ning saades autorilt lisainfot, muutuvad ka asendusettepanekud tõsiseltvõetavamaks. Lisaväärtusena on esinenud hoopis olukordi, kus üks projektimuudatuse ettepanek võib võimaldada kokkuhoiu hoopis mujalt. Seega, suhelge palun. :) 
   
 • Infolekke hirmud. Suhtlusest projekteerijatega võidakse hoiduda, kuna ehitushankel osaleval meeskonnal on kartus, et projekteerijale avaldatud ettepanekud üldkulu vähendamiseks levivad konkureerivatele pakkujatele. Omalt poolt garanteerime, et Arro & Agasild Inseneribüroo ei jaga võimalikke toimivaid ning objekti ehitamist soodsamaks muutvaid ettepanekuid konkureerivate hankel osalejate vahel enne, kui ehitusleping hanke võitjaga on sõlmitud. Vastasel juhul ei jagaks keegi meiega infot ja käesolevad soovitused muutuks mõttetuks.
   

Teie tagasiside on teretulnud!

Usume, et vaid suheldes saame paremat tagasisidet oma projektidele. Ka igakülgne tagasiside ja arutelu käesoleva ning võimalike varasemate arvamuste teemalde osas väga teretulnud aadressile alari@arroagasild.ee

Ja kui kirjutatu tundub kasulik, siis soovitame jälgida Arro & Agasild Inseneribüroo Facebooki lehte facebook.com/arroagasild, et teieni jõuaksid ka järgmised postitused meie tegemiste ning mõtete kohta.