Projektijuhtimise hoiakud ja metoodika

 • Arro & Agasild Inseneribüroos peetakse väga oluliseks tegevusi, mis toimuvad juba enne otsest tulemust loovat meeskonnatööd. Nendeks on meeskonna valik, eesmärkide defineerimine ja kultuuri kujundamine. Uuringute järgi* on 90% meeskonna edust määratud just nende, nn päristöö eelsete tegevustega (* Harvardi Ülikooli professor Richard Hackmann). 
  • Meeskonnavalikute põhimõtetest saab lugeda siit
  • Eesmärkide defineerimiseks ja kultuuri kujundamiseks külastame kõiki projekti osapooli (sh tellijat) igaühe eesmärkide väljaselgitamiseks, projekti eesmärkide ja reeglite tutvustamiseks ning hoiakute sünkroniseerimiseks. 
  • Projekteerimisperioodi jooksul võimalikke eesmärkidest ja põhimõtetest kõrvalekaldumisi märgates selgitame välja põhjused ja suuname kompassi paika tagasi. 
    
 • Ühtse ajagraafiku koostame ja graafikut järgime Arro & Agasild Inseneribüroo „Projekteerimise koostöö juhendi“ alusel. Juhend põhineb Ergo Pikase maaletoodud metoodikal.